Maro Sälj & Ledarutveckling

Värdebaserad
Försäljning

SCROLLA & LÄS VIDARE
about

Värdebaserad försäljning

Ambitionen är att hjälpa företag med att utveckla Värdebaserad försäljning från ett tankesätt till ett strukturerat arbete, i en tydlig säljprocess, med hjälp av konkreta verktyg.

LÄS MER

dartboard with arrow about hit

Målstyrning i säljarbetet

Mål- och säljstyrning handlar i grunden om att säkerställa ett smart och strukturerat arbetssätt som optimerar säljarnas effektivitet, samt möjliggör en coachande insats från säljchefens sida, baserat på vetande och inte tro.

LÄS MER

Affärsmannaskap för icke säljare

Ökad merförsäljning i befintliga projekt, genererad av medarbetare som arbetar som projektledare, produktspecialister eller allmän kundsupport

LÄS MER

Att sälja per telefon

Att ringa kalla samtal till prospekts är vanligtvis en stor utmaning. Kunden sitter sannolikt nöjd med den lösning han/hon har idag, eller så är man omedvetet okunnig om det behov eller den utmaning man har, som ni kan hjälpa kunden att hantera med hjäp av er lösning.

LÄS MER

Coaching och Mentorskap

Att genomföra ett utbildnings/tränings-program utan att säkerställa implementeringen, ger vanligtvis väldigt liten effekt. Säljledningen i företaget har därför en väldigt viktig uppgift att fylla efter genomförd utbildning. I de flesta av våra uppdrag erbjuder vi därför coaching och mentorskap, framför allt riktat emot försäljningschefer, men även riktat mot de enskilda säljarna.

LÄS MER
Jag har anlitat många säljutbildare/coacher genom åren men ingen har fått lika gott omdöme som Mats både vad gäller hans kunskapsnivå och utlärningsförmåga.
Jenny Hoflund Bergvall, Sörmlands Media

MÖT MATS

Jag har över 20 års erfarenhet som Seniorkonsult och Partner hos Mercuri International och driver sedan 2016 eget konsultbolag ”Maro Sälj och Ledarutveckling AB”.

Innan dess 15 års erfarenhet inom försäljning och försäljningsrelaterade chefsbefattningar.

Mina största uppdrag har jag genomfört för kunder som exempelvis: Tetra Pak, Mettler Toledo, Atlas Copco, Ford Motor Company, Tele2, E.On, Damstahl, Assemblin, OneMed AB, Bona AB, Camfil AB samt ett tjugotal Mediahus. Inom områdena: Värdebaserad försäljning, Målstyrning och strategi i säljarbetet, Affärsmannaskap för ”icke säljare” samt strategisk säljledning för ledningsgrupper, får jag av mina kunder höra att jag besitter en värdefull spetskompetens och har utvecklat konkreta verktyg, samt en pedagogisk metodik som säkerställer ett förändrat beteende, vilket jag implementerat hos kunder, både nationellt och internationellt.

Har också ingått ett strategiskt samarbete med Frank Consulting AB

www.frankconsulting.se Våra bolag kompletterar varandra på ett förtjänstfullt sätt, genom Frank Consultings inriktning mot strategisk företagsutveckling samt ledarutveckling. Detta gör att vi tillsammans vid behov kan erbjuda våra kunder en helhetslösning.

about
clients

CITAT FRÅN KUNDER

clients

MARO SÄLJ & LEDARUTVECKLING

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion då vi gärna ger fler exempel på vad vi kan vara behjälpliga med!