Målstyrning
i säljarbetet

Mål- och säljstyrning handlar i grunden om att säkerställa ett smart och strukturerat arbetssätt som optimerar säljarnas effektivitet, samt möjliggör en coachande insats från säljchefens sida, baserat på vetande och inte tro.

I en ideal värld kan ni konstatera följande:

  • Säljarna inser värdet av att arbeta mot konkreta, accepterade mål , både avseende resultatmål och aktivitetsmål, och gör det med glädke och motivation.
  • Säljarna har fullständig koll på sin kundplattform och har kategoriserat sina kunder utifrån potential och lojalitet, vilket möjliggör en tydlig/klok prioritering av sina aktiviteter, både gentemot köpande kunder samt prospekts.
  • Säljarna inser till fullo att det säljresultat de presterar, är en direkt konsekvens av de insatser de gör, med utgångspunkt i kvantitativa insatser, genomslagskraft i säljprocessen samt gjorda kundbesöks-prioriteringar, samt att de besitter de rätta kompetenserna och har rätt resurser i ryggen. De förstår “Lagen om orsak och verkan”
  • Säljarna förstår till fullo värdet av att dokumentera sina insatser i företagets CRM-system/säljstödsprogram, för att därigenom kunna bli coachad av sin chef, baserat på tillgängliga nyckeltal. Tack vare detta har säljaren koll på vilka hans/hennes prioriterade utvecklingsområden är.

Kan ni identifera luckor i er säljorganisation, kopplat till ovanstående?

”Mats har på ett mycket bra sätt hjälpt mig att implementera en kundplattform för att säkerställa att vi lägger vår värdefulla tid på rätt kunder. Vi skall satsa på de kunder där det finns frukt för lönsam tillväxt. Detta är ett arbete som jag och Mats gjort tillsammans under väldigt många år, och det är verkligen något som har satt sig i verksamheten på ett mycket bra sätt. Utfallet i form av tydliga försäljningsframgångar, talar dessutom sitt tydliga språk.”
Patrik Leijon, Försäljningsdirektör Damstahl

ERBJUDANDE!

1/2 DAG UTAN KOSTNAD!

Jag erbjuder en halv dags workshop för ledningen – UTAN KOSTNAD – kring Värdebaserad försäljning och Målstyrning i säljarbetet. Kontakta mig nedan för en förutsättningslös inledande diskussion!