FRANK CONSULTING:

Vad kännetecknar oss?

”Vi heter FRANK Consulting av en anledning. Vi är, som namnet antyder, ärliga, uppriktiga, raka och öppna. Vi jobbar för att våra kunder ska utvecklas och vi utmanar för att få fram det bästa hos var och en”

Ett företags förmåga att konkurrera, skapa värde och tjäna pengar avgörs av ett antal faktorer. För att göra det överskådligt har vi valt att dela in dessa faktorer i fyra olika områden – strategi, styrning, organisation och kultur. Dessa områden samverkar i alla organisationer och om du som ledare har kontroll över samtliga, är dina chanser att lyckas, och att driva lönsamhet, väsentligen större.

Vi på FRANK Consulting utgår alltid ifrån dessa faktorer när vi tillsammans med kunden identifierar var resurser borde sättas in. Vi utmanar er att tänka i både den hårda (strategi & styrning) och den mjuka (organisation & kultur) dimensionen för att bäst förstå var era utmaningar ligger.

Läs mer på www.frankconsulting.se

SOLUTION-SURVEYS:

Är dina kunder och medarbetare lika glada för dig som du är för dem?

Alla verksamheter önskar behålla sina kunder och medarbetare. Forskning har visat att det kostar ca 5 gånger så mycket tid och energi att vinna en ny kund, jämfört med att behålla en befintlig kund. Vi vet också att medarbetarnöjdhet har blivit en lika viktig parameter som, marginaler och lönsamhet.

Missnöjda kunder och medarbetare kostar med andra ord företag mycket pengar. Genom att på ett strukturerat sätt inhämta information om vad kunder och medarbetare tycker och tänker, så kan eventuella problem identifieras och åtgärdas innan kunden har valt en ny leverantör eller medarbetaren lämnat bolaget för en annan anställning.

Soliution-Surveys A/S och Mogens Danielsen är nationalekonom och statistiker och har utarbetat analysverktyg, som kommer att kunna hjälpa er som företag att gå från tro till att veta.

Mogens har arbetat med detta i över 25 år och har idag kunder över hela världen.

Läs mer på www.solution-surveys.dk

GULDBRANDSEN CONSULTING:

Samarbete över gränserna

För företag etablerade i de nordiska länderna men också globalt, är det ofta en utmaning att hitta rätt balans mellan ett nordiskt/globalt säljutvecklingsprogram men med lokal anpassning för respektive land. Som partners och kollegor, först på Mercuri International i 20 år och därefter utifrån sina egna bolag, Maro Sälj och Ledarutveckling AB samt Guldbrandsen Consulting A/S, har Ivar Guldbrandsen och Mats Rotzius etablerat ett nära samarbete och skaffat sig stor erfarenhet av hur man arbetar med ”GLOCAL Sales Improvement” – åtgärder som stärker säljeffektiviteten för nordiska/internationella kunder  över nationsgränserna.

Ivar Guldbrandsen har 30 års erfarenhet av att implementera effektiva säljprocesser och därigenom öka genomslagskraften på marknaden, samt har en gedigen verktygslåda full av relevanta hjälpmedel för både analys av säljorganisationer samt genomförande och implementering av utbildningsinsatser.

Läs mer på http://guldbrandsenconsulting.dk