Värdebaserad
Försäljning

Ambitionen är att hjälpa företag med att utveckla Värdebaserad försäljning från ett tankesätt till ett strukturerat arbete, i en tydlig säljprocess, med hjälp av konkreta verktyg.

Många företag som har en ledande position på sin marknad kommer alltid att bli utmanade av företag som konkurrerar med priset i första hand.  De kommunicerar ofta till marknaden att de kan erbjuda samma lösning som ditt företag erbjuder – men till ett lägre pris.

Känner ni igen er i denna utmaning? Då finns det bara två strategiska sätt att hantera denna konkurrenssituation:

  1. Antingen sänker ni priset…
    eller
  2. Säkerställer ni att era säljare har en förmåga att visa era kunder att deras lösning, även om dom begär ett högre pris, kommer att bli mer lönsam för kunden på sista raden.

För att er säljorganisation ska lyckas med detta så kommer det att krävas en tydlig säljprocess, byggd på principerna för värdebaserad försäljning. Approachen måste vara konsultativ och säljarna måste ha tillgång till konkreta säljverktyg som för kunden tydliggör den ekonomiska kundnyttan med er lösning,  Man måste kunna visa hur mycket pengar kunden kommer att spara om man väljer er som partner/leverantör.

Maro Sälj & Ledarutveckling har definierat denna konsultativa säljprocess, utvecklat konkreta verktyg, samt en pedagogisk metodik för att träna säljarna och säkerställa ett förändrat beteende.

 Exempel på verkyg:

  • Hur flyttar man kundens uppfattning av dig som säljare, från att upplevas som en leverantör till en värdeskapande partner?
  • Hur strukturerar man sin frågemetodik utifrån en konsultativ approach?
  • Hur kalkylerar och tydliggör man det ekonomiska värdet av sina mervärden?
  • Hur bygger man en säljande offert/offertpresentation utifrån Värdebaserad försäljning?
”Mats har visat på en oerhört djup kompetens inom Värdebaserad försäljning och en hög genomslagskraft genom sitt pedagogiska utbildningsupplägg. Jag kan varmt rekommendera Mats för liknande uppdrag.”
Per Lundmark, Softronic AB (läs hela texten under "Citat kunder")

ERBJUDANDE!

1/2 DAG UTAN KOSTNAD!

Jag erbjuder en halv dags workshop för ledningen – UTAN KOSTNAD – kring Värdebaserad försäljning och Målstyrning i säljarbetet. Kontakta mig nedan för en förutsättningslös inledande diskussion!