Referenser

”Vi valde att låta Mats Rotzius från MARO Sälj och Ledarutveckling, specialanpassa en utbildning i Värdebaserad försäljning för vårt affärsområdes specifika behov och vår kundgrupp. Med på utbildningen var allt från säljare, till konsultchefer och driftschefer och syftet var ge inspiration till säljandet i verksamheten, samt att ge lättanvända metoder och verktyg i säljarbetet. Utbildningen syftade till att ge organisationen ett gemensamt tankesätt och en plattform utifrån konceptet ”Värdebaserad försäljning”.

Baserat på den specifika säljprocess i Värdebaserad försäljning som Mats utvecklat, samt direkt kopplat till ett verkligt kundcase/affärsförslag, som var oerhört viktigt för oss att vinna, arbetade teamet  under utbildningen igenom säljprocessens olika steg. Processen var enkel att följa, då de olika stegen var väldigt tydliga och logiska, och verktygen enkla att arbeta med. Alla i utbildningen kunde vara delaktiga i framtagandet av ett kraftfullt erbjudande och alla fick en god känsla för hur effektiv metoderna och tankesättet var. Slutmålet att visa kunden det ekonomiska mervärde som vår lösning skulle innebära, kopplat till deras utmaningar, kände vi definitivt att vi nådde.

Kunden har nu valt att beställa uppdraget från oss och därmed gav utbildningen inte bara en inspiration och ett större intresse och förståelse för säljprocessen, utan också ett konkret resultat i form av en stor och för oss mycket viktig affär.

Mats har visat på en oerhört djup kompetens inom Värdebaserad försäljning och en hög genomslagskraft genom sitt pedagogiska utbildningsupplägg. Jag kan varmt rekommendera Mats för liknande uppdrag.”

Per Lundmark
Softronic AB, Head of Division Solution Partner

”Sedan två år tillbaka driver E.on ett förändringsarbete internt i syfte att ändra focus för säljorganisationen. I stället för att av kunderna enbart upplevas som en leverantör av el, fjärrvärme och gas, vill vi upplevas som en värdeskapande partner, som hjälper kunderna att spara energi och hitta nya energismarta lösningar. Detta kräver en helt ny approach avseende säljarbetet. Mats Rotzius har på ett mycket positivt sätt bidragit i detta förändringsarbete., genom att ha utbildat och tränat hela vår säljorganisation i värdebaserad försäljning. Genom inspirerande träningar har han fått våra säljare att ändra sitt säljbeteende och driver nu säljprocessen på ett mycket effektivare sätt. Jag kan verkligen rekommendera Mats om ni söker en samarbetspartner när det gäller säljutveckling generellt och värdebaserad försäljningspecifikt.”

Peter Vollmer
Försäljningschef, E.ON

”Vår säljkår som består av mediesäljare med väldigt breda säljportföljer står inför stora utmaningar när våra kunders verklighet förändras i allt större takt; e-handeln växer på bekostnad av de citybelägna köpcentrum, som får det allt svårare. Print ersätts av digitalt och våra säljares roller har blivit allt mer komplexa, kompetenskrävande och utmanande. Vi tog hjälp av Mats att under fyra dagar utbilda hela säljkåren inklusive våra säljchefer i affärsmannaskap, både kring de hårda och mjuka säljverktygen. Hela säljkåren har nu fått en förståelse för vikten av att planera och prioritera rätt insats mot rätt kund och de verktyg Mats har givit oss är vi nu i full färd med att implementera. Avseende ”Värdebaserad Försäljning” har Mats givit säljarna en tydlig struktur för det konsultativa säljsamtalet och tränat säljarna i hur de genom ekonomiska lönsamhets-resonemang med kunden, kan påvisa det sannolika ekonomiskt värde som våra lösningar kommer att  generera.

Jag har anlitat många säljutbildare/coacher genom åren men ingen har fått lika gott omdöme som Mats både vad gäller hans kunskapsnivå och utlärningsförmåga. Vi är supernöjda med upplägget, innehållet och Mats och kan varmt rekommendera honom för liknande uppdrag.”

Jenny Hoflund Bergvall
Marknads- och försäljningschef, Sörmlands Media

”Vår säljkår som består av mediesäljare med väldigt breda säljportföljer står inför stora utmaningar när våra kunders verklighet förändras i allt större takt; e-handeln växer på bekostnad av de citybelägna köpcentrum, som får det allt svårare. Print ersätts av digitalt och våra säljares roller har blivit allt mer komplexa, kompetenskrävande och utmanande. Vi tog hjälp av Mats att under fyra dagar utbilda hela säljkåren inklusive våra säljchefer i affärsmannaskap, både kring de hårda och mjuka säljverktygen. Hela säljkåren har nu fått en förståelse för vikten av att planera och prioritera rätt insats mot rätt kund och de verktyg Mats har givit oss är vi nu i full färd med att implementera. Avseende ”Värdebaserad Försäljning” har Mats givit säljarna en tydlig struktur för det konsultativa säljsamtalet och tränat säljarna i hur de genom ekonomiska lönsamhets-resonemang med kunden, kan påvisa det sannolika ekonomiskt värde som våra lösningar kommer att  generera.

Jag har anlitat många säljutbildare/coacher genom åren men ingen har fått lika gott omdöme som Mats både vad gäller hans kunskapsnivå och utlärningsförmåga. Vi är supernöjda med upplägget, innehållet och Mats och kan varmt rekommendera honom för liknande uppdrag.”

Ann-Charlotte Södergren
HR-chef Assemblin

”Försäljningen av Ford´s transportbilar har haft en positiv utveckling under de senaste 10 åren. En av anledningarna till detta är att vi konsekvent hjälpt våra återförsäljare med att arrangera säljutbildningar för deras transportbil-säljare. Dessa utbildningar har genomförts av Mats Rotzius, en skicklig och engagerad säljutbildare, som verkligen har en förmåga att få säljarna att arbeta på ett strukturerat och professionellt sätt.

Viktiga områden som Mats hjälpt säljarna att utveckla, är dels hur man ska arbeta smart och prioritera rätt insatser, men också hur driva säljprocessen så att genomslagskraften ökar. Jag ger Mats mina varmaste rekommendationer!”

Christian Lysholm
Sales Manager, Ford Motor Company AB

”Damstahl AB och Mats har under väldigt många år jobbat tillsammans för att säkerställa den högsta möjliga nivån på säljkompetens bland vår personal runt om i Sverige. Detta har skett i antal olika utbildningsupplägg. Mats har hjälpt våra innesäljare att bli ännu bättre på att möta våra kunder genom telefonen, både i form av inkommande och utgående samtal, och han har hjälpt till att utveckla våra resande säljares strategiska och taktiska tänk, likväl som deras genomslagskraft i kundmötena.

Mats har på ett mycket bra sätt hjälpt mig att implementera en kundplattform för att säkerställa att vi lägger vår värdefulla tid på rätt kunder. Vi skall satsa på de kunder där det finns frukt för lönsam tillväxt. Detta är ett arbete som jag och Mats gjort tillsammans under väldigt många år, och det är verkligen något som har satt sig i verksamheten på ett mycket bra sätt. Utfallet i form av tydliga försäljningsframgångar, talar dessutom sitt tydliga språk. 
Mats är en mycket uppskattad och betydelsefull partner till oss som vi kommer jobba tillsammans med i många år framöver.”

Patrik Leijon
Försäljningsdirektör, Damstahl