Affärsmannaskap
för icke säljare

Jag hör ofta företag säga “Hos oss är vi alla säljare!” Frågan man då kan ställa sig är hur hjälper vi våra medarbetare, framför allt de som har frekvent kundkontakt utan att ha säljare på visitkortet, att förstå vad ett säljande beteende handlar om. Att sälja en idé internt till en kollega eller chef, eller i egenskap av teknisk support/specialist, merförsälja till befintliga kunder i befintliga projekt, bygger i grunden på samma säljprocess, som företagets säljare tillämpar när de aktivt säljer företagets produkter eller tjänster.

Att utveckla dessa medarbetares “Affärsmannaskap” syftar först och främst att få dem att förstå hur viktiga de är för företagets intäksinhämtning och vilka kompetenser som då blir viktiga för dem att utveckla. Att utveckla deras förmåga avseende idéförsäljning, handlar om att förstå och kunna föra ett samtal baserat på en strukturerad säljprocess, med andra ord att öka sannolikheten att de får genomslag för sin idé.

Vad vinner ni som bolag?

  • Ökad merförsäljning i befintliga projekt, genererad av medarbetare som arbetar som projektledare, produktspecialister eller allmän kundsupport
  • Ökad genomslagskraft i säljprocesser som drivs av företagets säljare, där olika specialister eller projektledare aktivt deltar i kundmöten
  • Förbättrad intern samverkan då medarbetarna lärt sig hur de säljer in sina idéer
  • Nöjdare medarbetare då de erbjuds utveckling inom områden som de även har stor nytta av i sitt privatliv
Kontakta oss så berättar vi mer
”Mats har förmågan att från varje individs förutsättningar utveckla ett naturligt säljbeteende hos deltagarna med konkreta verktyg och övningar:”
Ann-Charlotte Södergren, HR-chef Assemblin