Coaching/Mentorskap
för säljledning

Att genomföra ett utbildnings/tränings-program utan att säkerställa implementeringen, ger vanligtvis väldigt liten effekt. Säljledningen i företaget har därför en väldigt viktig uppgift att fylla efter genomförd utbildning.

I de flesta av våra uppdrag erbjuder vi därför coaching och mentorskap, framför allt riktat emot försäljningschefer, men även riktat mot de enskilda säljarna.

Coachingen genomförs vanligtvis i form av 2 till 4-timmars coach-möten, fysiskt eller per telefon, och när det gäller säljare så är förutom coach-mötena, sambesök en bra form av coachande uppföljning.

Kontakta oss så berättar vi mer