IPU
Talent Insights

IPU Talent Insights är utvecklad för att öka förståelsen för både våra beteenden och drivkrafter och hur de samverkar. Om vi kan förstå våra styrkor och svagheter, våra beteenden och drivkrafter, kan vi också utvecklas och förstå både oss själva och vår omgivning bättre.

Analysen är uppbyggd så att man ska kunna läsa den själv, men framförallt för att läsa den tillsammans med en coach, konsult eller handledare.

IPU Talent Insights ger oss ny insikt om främst tre områden:
• Beteendestil
• Drivkrafter
• Vilka effekter din personliga beteende- och drivkraftskombination kan ge

Maro Sälj & Ledarutveckling AB är licensierad genomförandekonsult av: